jianqiao_top1
സൂചിക
സന്ദേശം അയയ്ക്കുകadmissions@bisgz.com
ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം
നമ്പർ.4 ചുവാങ്ജിയ റോഡ്, ജിയാൻഷാഷൗ, ബൈയുൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഗ്വാങ്‌ഷൗ സിറ്റി 510168, ചൈന

ഹോം-സ്കൂൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ

ക്ലാസ് ഡോജോ

വിദ്യാർത്ഥികളുമായും രക്ഷിതാക്കളുമായും ഒരുപോലെ ആകർഷകമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയവിനിമയ ഉപകരണം Class Dojo ഞങ്ങൾ സമാരംഭിക്കുന്നു.ക്ലാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹങ്ങൾ കാണാനും അധ്യാപകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ആഴ്ചയിലെ ക്ലാസിലെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഒരു ജാലകം നൽകുന്ന ക്ലാസ് സ്റ്റോറികളുടെ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഈ സംവേദനാത്മക ഉപകരണം രക്ഷിതാക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഉകുലേലെ
സ്കൂൾ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം - വെറും സേവനങ്ങൾ

WeChat, ഇമെയിൽ, ഫോൺ കോളുകൾ

ഇമെയിലുകളും ഫോൺ കോളുകളും ഉള്ള WeChat, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും.

പി.ടി.സി

ശരത്കാല കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തിലും (ഡിസംബറിൽ) വേനൽക്കാല കാലാവധിയുടെ അവസാനത്തിലും (ജൂണിൽ) അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള രണ്ട് പൂർണ്ണമായ വിശദമായ, ഔപചാരിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒക്‌ടോബർ ആദ്യം, ആശങ്കാജനകമായ മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അയച്ചേക്കാം.രണ്ട് ഔപചാരിക റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെ പാരൻ്റ്/ടീച്ചർ കോൺഫറൻസുകൾ (പിടിസി) റിപ്പോർട്ടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാവിക്കായി എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കും.വ്യക്തിഗത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുരോഗതി വർഷം മുഴുവനും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ മുഖേനയോ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ ചർച്ച ചെയ്യാം.

സ്കൂൾ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (6)
സ്കൂൾ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (5)

തുറന്ന വീടുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, പാഠ്യപദ്ധതി, സ്റ്റാഫ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓപ്പൺ ഹൗസുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു.സ്‌കൂളിനെ നന്നായി അറിയാൻ രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഇവൻ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.രക്ഷിതാക്കളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുമ്പോൾ, ഓപ്പൺ ഹൗസുകളിൽ വ്യക്തിഗത കോൺഫറൻസുകൾ നടത്താറില്ല.

അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മീറ്റിംഗുകൾ

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ രക്ഷിതാക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഒരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് നടത്താൻ അവർ എപ്പോഴും സ്‌കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.പ്രിൻസിപ്പൽ, ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ എന്നിവരെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബന്ധപ്പെടാം, അതനുസരിച്ച് നിയമനങ്ങൾ നടത്താം.സ്‌കൂളിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും അദ്ധ്യാപനത്തിൻ്റെയും തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉടൻ ലഭ്യമല്ലെന്നും ദയവായി ഓർക്കുക.അനുരഞ്ജനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആശങ്കയുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ, സ്‌കൂൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്, അവർ ഇത് സ്‌കൂളിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസ് വഴി ചെയ്യണം.

സ്കൂൾ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (4)

ഉച്ചഭക്ഷണം

സ്കൂൾ സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (3)

ഏഷ്യൻ, പാശ്ചാത്യ പാചകരീതികളുള്ള ഒരു മുഴുവൻ സേവന കഫറ്റീരിയയും നൽകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ കമ്പനിയുണ്ട്.മെനു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, കൂടാതെ സമീകൃതാഹാരവും മെനുവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ആഴ്ചതോറും മുൻകൂട്ടി വീട്ടിലെത്തിക്കും.സ്‌കൂൾ ഫീസിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്കൂൾ ബസ് സർവീസ്

കുട്ടികളെ/കുട്ടികളെ ദിവസേന സ്‌കൂളിലേക്കും തിരിച്ചും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബിഐഎസ് കരാർ ചെയ്ത, പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ സ്കൂൾ ബസ് കമ്പനിയാണ് ഒരു ബസ് സർവീസ് നൽകുന്നത്.യാത്രയിൽ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾ യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ബസുകളിൽ ബസ് മോണിറ്ററുകൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടി/കുട്ടികൾക്കുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാഫുമായി പൂർണ്ണമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും സ്കൂൾ ബസ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും വേണം.

സ്കൂൾ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (2)

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

സ്കൂൾ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രം - സേവനങ്ങൾ വെറും (1)

എല്ലാ വൈദ്യചികിത്സകളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്നതിനും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതിനും സ്കൂളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു നഴ്സ് സൈറ്റിലുണ്ട്.എല്ലാ ജീവനക്കാരും പ്രഥമശുശ്രൂഷ പരിശീലനം നേടിയവരാണ്.